fbpx

Müügitingimused ja privaatsuspoliitika

– Tellimuste täitmine e-poes kestab 1-5 tööpäeva, seda sõltuvalt täidetavate tellimuste arvust. Kohapeal müüki ja kauba üleandmist ei toimu.

– Klient on vastutav enda poolt poekeskkonnas või kirjavahetuses sisestatud isikuandmete õigsuse eest. Igasugune andmete muutumisega seotud kulu (nt sihtkoha muudatus ja saatmiskulu) on kliendi kanda.

– Kauba eest mõjuva põhjuseta tasumata jätmine ja juba esitatud tellimusest loobumine toob kaasa kohese ja püsiva e-poest ostmise keelu. Samuti toimitakse, kui tellija käitub poe teenindajaga telefonis või kirja teel ebaviisakalt või solvavalt. Kliendile tagastatakse tasumise korral tema raha, millest on lahutatud paki saatmise ja tagastamise kulud. Juba välja saadetud kauba korral tellimusest loobumine on toodud ära tingimuste punktis 5.3.

– Arvega ostmisel võtab klient lepingulise kohustuse tasuda arve. Arvega ostmisel on selle tasumiseks 3 kalendripäeva, v.a. e-arveid tasuvad asutused, MTÜ-d ja teised juriidilised isikud. Hilinenult arve alusel tasutud tellimusi ei kontrollita ja klient peab sellest ning tagasimakse saamiseks teavitama e-poodi. Arve tasutakse ühe tervikuna.

– Arvega ostmisel on klient kohustatud teavitama 2 kalendripäeva jooksul Müüjat, kui ei ole saanud makseandmeid enda meiliaadressile. Juhul, kui klient arvega ostmisel kinnitab ostu, ei teavita Müüjat arve mittesaamisest ja kauba eest 3 kalendripäeva jooksul ei tasu, maksab klient Müüjale kauba põhjuseta endale reserveerimise ning teiste ostjate eest kauba kinnihoidmise eest leppetrahvi 40 euro suuruses summas. Vastav nõudekiri edastatakse kliendile e-posti aadressile ja selle mittetasumisel vastavalt juhtumile kas inkassoettevõttele või kohtusse.

‘- Laotelefon 5546659 vastab vaid tööajal ehk E-R kell 9-16. Varjatud numbritele telefonis ei vastata, samuti ei helistata töövälisel ajal tehtud vastamata kõnedele tagasi.

Täpsemad tellimistingimused on esitatud allpool:

1. Toodete tellimise tingimused

Käesolevad tingimused määravad tellimiskeskkonna sooduslõngad.ee külastaja ehk Tellija ning selle haldaja OÜ Lõngaladu ehk Müüja vahel e-poest kaupade ostmisel tekkivaid õigussuhteid. Tellimust vormistades ja makstes kinnitab Tellija, et ta on tellimuse tingimustega tutvunud ning on nendega nõus.

2. Tootevalik ja hinnad

Tellija saab internetipoes toodetega tutvuda lugedes toodete lühikirjeldusi ja vaadates nii illustratiivseid kui ka pilte toodetest, mis on reaalselt Müüja laos. Kui Tellijal on vaja toote kohta enne tellimist täpsustavat teavet siis on Tellijal võimalus pöörduda internetipoe klienditoe poole info@homecraft.eu või +372 5546659.

Kõik internetipoes esitletavad hinnad on toodud Eurodes ja sisaldavad mittetagastatavat käibemaksu. 

Müüja jätab endale õiguse neid tingimusi ja oma toodete hindasid muuta ühepoolselt. Muudatused hindades jõustuvad hetkest, mil teave esitatakse lehel sooduslõngad.ee.

Kui Tellija edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

Kauba tarnimine

3. Tellimuste täitmine e-poes kestab 1-5 tööpäeva, seda sõltuvalt täidetavate tellimuste arvust.

Tarne:

Tellija saab kauba kätte järgmistel viisidel, kohapealset kauba kättetoimetamist ei toimu – sooduslõngad.ee on ainult internetipood:

Müüja võib toodud tarne hinnale kehtestada erisusi sõltuvalt kampaaniatest või kauba olemusest (kaal, suurus jne). Tarne lõplik hind on nähtav ostukorvis ja kassas. Lähtuvalt tellitud toodete individuaalsetest omadustest  on mõnel juhul võimalik kauba müüjapoolne kohale tarnimine vastavalt eraldi kokkuleppele.

4. Tellimuse vormistamine ja selle eest tasumise kord

Kui Tellija on kindel, et toode talle sobib, siis saab Tellija toote lisada ostukorvi ning vormistada tellimuse klikkides lingile „Vormista tellimus”. Kui Tellija täidab tellimisvormi, saadetakse talle automaatselt tellimusvormil määratud e-maili aadressile arve.

Tellija saab internetipoes tellimuse eest tasuda pangaülekandega või pangalingiga. Pangaülekandega tasumisel peab tasuma tellija kauba eest ühe maksega kauba terviksumma. Osamaksetena või kauba ja transpordi eest eraldi tasudes toote eest tasumist ei arvestata ning summa tagastatakse.  

Kauba tellimisega kohustub Tellija selle eest tasuma arvele märgitud summa kolme kalendripäeva jooksul, mis on eelduseks selle tellimuse täitmiseks ja tellijale saatmiseks.

5. TELLIMISÕIGUSE KAOTAMINE

5.1 Kauba eest mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral kõnealust klienti enam ei teenindata ning klient kaotab tähtajatult õiguse esitada keskkondades sooduslõngad.ee ja homecraft.eu edaspidiseid tellimusi. Maksmata jätnud kliendi kontaktandmeid hoitakse OÜ Lõngaladu poolt ning nende esinemisel keeldutakse kauba eest tasumata jätnud tellija tellimuse täitmisest ja tagastatakse maksmise korral tasutud raha kuni 30 kalendripäeva jooksul.

 5.2. Mõjuva põhjuseta (defektne kaup) kauba tagastamisel (nt klient ei ole rahul vardasoovituse või muu soovitusliku tegevusega kaubakirjelduses – nt mida sellest lõngast soovitatakse teha, tootja pildi värvitoon ei vasta kliendi ootustele, kui ta kauba kätte saab, mis võib olla tingitud monitori heledusest või muudest müüja poolt mittemõjutatavatest tingimustest) kaotab klient jäädavalt õiguse tellida kaupa sooduslõngad.ee keskkonnas. E-poes olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega. 

5.3 Kui klient kas solvab või käitub muul viisil meie teenindajaga ebaviisakalt, siis kaotab klient jäädavalt õiguse tellida kaupa sooduslõngad.ee keskkonnas.

5.3 Mõjuva põhjuseta ja tähtajaliselt välja saadetud tellimuse katkestamisel on klient kohustatid kauba tagasi saatma enda kulul tagastusautomaatidesse Muuga Maxima (Altmetsa) asukohta. Klient kaotab tähtajatult ja ilma taastamisvõimaluste õiguse tellida sooduslõngad.ee, homecraft.eu ja antud poodidega seotud poodidest kaupa. Kõik tekkivad kulud ja kahjud on kliendi kanda. Kauba mittetagastamisel või defektsena tagastamisel nõutakse välja kahjud vastava arve alusel. Selle mittetasumisel esitab sooduslõngade.ee arve sundtäitmiseks kohtusse või inkassoettevõttele, sõltuvalt juhtumi individuaalsetest asjaoludest.

6. Kauba tagastamine

Ostjal on 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist õigus kaupa vahetada või raha tagasi küsida.

  • Taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi Tellija tootepakendit avada. Müüa võtab Kauba tagasi ainult kasutamata kujul (nt kilepakend avamata) ja originaalpakendis.
  • Kauba tagastamiseks tuleb esitada Müüjale avaldus koos arve koopiaga e-posti aadressile info@homecraft.eu 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

Kauba tagastamine toimub Tellija enda kulul ning esialgset transpordikulu Müüja Tellijale tagasi ei maksa.

Tellija tagastab kauba nii kiiresti, kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kauba tagasisaatmise või ümbervahetamise kulud kannab Tellija.

Tagastatav või ümbervahetatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata.  

Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

7. Privaatsuspoliitika ehk kliendi isikuandmete töötlemise kord

Sooduslõngad.ee kohustub kaitsma kliendi privaatsust ja hoolitsema selle eest, et kliendi isikuandmed on kaitstud.

Sooduslõngad.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seaduste ning muude asjakohaste õigusaktidega.

Sooduslõngad.ee ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;

Sooduslõngad.ee ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

8. Teabe kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab Sooduslõngad.ee käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jm), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud ning ei kuulu Sooduslõngad.ee poolt avaldamisele.

Sooduslõngad.ee austab oma klientide isikuandmete konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega. Igasugune tegevus Sooduslõngad.ee vastu isikuandmete lubamatuks avaldamiseks on õigusvastane ning toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

Isikuandmeid töötleb OÜ Lõngaladu , Viljapuu 11, Maardu ning ei edasta neid töötlemiseks kolmandatele füüsilistele ega juriidilistele isikutele.

9. Sooduslõngad.ee teated

Sooduslõngad.ee uudiseid ja pakkumisi e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. Sooduslõngad.ee saadab vaid olulist ja asjakohast teavet, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

10. Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub sooduslõngad.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida Sooduslõngad.ee saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

11. Lingid teistele kodulehtedele

Sooduslõngad.ee koduleht sisaldab linke ka teiste ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele, kuid Sooduslõngad.ee ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

Sooduslõngad.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Sooduslõngad.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle eeltoodud tingimustega.Lõngaladu